top of page

BESTILLINGS- OG REISEAVTALER

Før starten av alle turene våre og ved velkomstbriefingen, vil din lokale teamleder snakke med deg om protokollene for turen knyttet til COVID - 19 og lokale myndigheters regler på tidspunktet for travel. Alle gjester som reiser med igot2travel må deretter signere to viktige avtaler på den første dagen av turen, vår Travel Well Pledge og Waiver of Liability. En digital kopi av dette vil bli sendt til deg før du reiser, slik at du er klar over innholdet, og på din velkomstbriefing  vil din reiseleder ha papirkopier av disse for deg ved ankomst som du kan signere.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Instagram

igot2travel

IGOT2TRAVEL LIMITED, et selskap innlemmet og registrert i Skottland med firmanummer 667202,  og dets registrerte kontor er 1 Struan, Sollas, Isle of North Uist, Scotland, HS.

Denne nettsiden og dens innhold er opphavsrett til [igot2travel] - © [igot2travel [2021]. Alle rettigheter forbeholdt. Enhver redistribusjon eller reproduksjon av deler av eller alt innholdet i noen form er forbudt. . Du kan heller ikke overføre den eller lagre den på noen annen nettside eller annen form for elektronisk gjenfinningssystem

bottom of page